Muurovername

Wanneer u tegen een scheidsmuur wenst aan te bouwen, dient u eerst na te gaan of het een gemene muur betreft. Een gemene muur is een muur die op de grenslijn van twee erven staat en die in mede-eigendom toebehoort aan de eigenaars van de door die muur gescheiden erven (art. 653 en 661 B.W.).

muurovername topovision

Wat met de scheidsmuur?

Indien u niet de mede-eigenaar van de scheidsmuur bent, zal u de scheidsmuur eerst moeten "overnemen". Dit houdt in dat u de eigenaar van de muur moet vergoeden voor het deel van de muur dat u wenst te gebruiken. Dit is dus ook het geval wanneer u reeds mede-eigenaar bent van een deel van de muur en wegens uitbreidingswerken een groter deel van de muur wenst te gebruiken. U zal in dat geval de eigenaar moeten vergoeden voor de overname van het bijkomende deel.

Het opmaken van prijs voor muurovername vereist een grondige kennis van herstellingswerken, bouwtechnieken en -materialen. Topovision beschikt hiervoor over de nodige technische en juridische kennis.