Schaderaming

huurschade

schade na werken
of bij uittredende huur?

De herstellingskosten van de vastgestelde schade worden in een expertise of schaderaming geschat.

Schaderaming vraagt een grondige kennis van de huurmarkt, van de kostprijs van herstellingswerken en een grondige materialenkennis. Topovision beschikt hiervoor over de nodige technische en juridische kennis.

Je krijgt een deskundig verslag dat grondig en duidelijk is toegelicht met de correcte vermeldingen en vaststellingen.