Proces-verbaal van opmeting en splitsing

Proces verbaal opmeting topovision.PNG

proces-verbaal van opmeting

Opmetingen kunnen gebeuren in het kader van de aan- of verkoop, een verdeling of een ruiling van eigendommen,…Een proces-verbaal van opmeting is een combinatie van een perceelmeting en een grensonderzoek.

Na de opmeting wordt een officieel document, proces-verbaal van opmeting gemaakt dat dient gehecht te worden aan de notariële akte. Enkel een landmeter-expert mag plannen opmaken die deel moeten uitmaken van een juridische akte.

proces-verbaal van opsplitsing

Wilt u uw perceel opsplitsen omdat u een deel van uw perceel wilt verkopen? Dit kan door een verdelingsplan te laten opstellen. Een verdeling is enkel mogelijk als u een perceel deelt in één deel bouwgrond en één deel niet-bouwgrond.

Na het opstellen van het verdelingsplan wordt het plan geregistreerd en worden nieuwe perceelnummers aangevraagd bij de Algemene Administratie van de PatrimoniumDocumentatie (AAPD). Beide nummers zullen door de notaris opgenomen worden in de akte.

Na goedkeuring zullen wij als landmeter-expert overgaan tot het afpalen van de verschillende percelen waarbij de landmeter een PV van afpaling opstelt.