Verkavelen

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 onbebouwde loten, om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

In het andere geval volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris.
Kijk dan bij de rubriek Proces-verbaal van splitsing

Verkaveling topovision

Laat het aan ons over

Een verkavelingsdossier wordt bij Topovision van A tot Z opgevolgd zodat u wordt ontlast van alle administratieve taken.

Om tot verkavelen over te gaan, doen wij de nodige opmetingen op het terrein, waarna een aanvraagdossier tot verkavelen wordt opgesteld. Dit dossier wordt na uw goedkeuring ingediend bij de betreffende gemeente.

Na goedkeuring van de verkaveling kunnen wij als landmeter-expert overgaan tot het afpalen van de verschillende kavels waarbij de landmeter een PV van afpaling opstelt.