Waardebepaling van bomen

Wenst u een waardebepaling van een boom of berekening van de schade aan een boom volgens een methode die aanvaard wordt door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen?

waardebepaling bomen.jpg

wij berekenen de waarde van uw boom

Sinds 1979 wordt de Uniforme Methode voor Waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein in Vlaanderen, algemeen gebruikt door openbare besturen voor de berekening van o.a. schadevergoedingen voor vernielde bomen.

Ondertussen wordt de Uniforme Methode algemeen aanvaard als een objectieve en aanvaardbare berekeningswijze voor straatbomen, parkbomen en bomen in tuinen en groenzones door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen.