Proces-verbaal van afpaling en grensbepaling

De afpaling is meestal een rechtstreeks gevolg van een opmeting maar er bestaat ook een procedure op zich die de afpaling regelt, al dan niet gerechtelijk. Het grensonderzoek mag bij wet enkel uitgevoerd worden door een landmeter-expert.
Bij een afpaling wordt de juridische eigendomsgrens tussen twee percelen die toebehoren aan verschillende eigenaars onderzocht en vastgesteld. Deze opzoekingen gebeuren door het opvragen van informatie bij het kadaster, gemeentes, rijksarchief, atlassen of oude plannen bij de notaris.

grenspaal topovision.jpeg

Afpaling in der minne

Wanneer de eigenaars vrijwillig de landmeter-expert aanstellen, spreekt men van een 'afpaling in der minne'. Op gezamenlijk initiatief (en met gedeelde kosten) kunnen ze een landmeter aanspreken die neutraal, onafhankelijk en deskundig de grens terug bepaalt. We noemen dit "in der minne" omdat dit soort afpaling inderdaad vriendelijk en zonder rechters kan afgehandeld worden.

Op de grenspunten worden dan grenspalen geplaatst en wordt een plan opgesteld dat door alle partijen voor akkoord wordt ondertekend.

De landmeter zal dit proces-verbaal van afpaling laten registreren zodat de grens nooit meer betwist kan worden. Zo zal er nooit enige discussie meer mogelijk zijn rond de grens en kan een eventuele burenruzie vermeden worden.

gerechtelijke afpaling

Wanneer de landmeter-expert door de rechtbank de opdracht toegewezen krijgt,
spreekt men van een 'gerechtelijke afpaling'.